Product & Service Pictures
  
Online Support
Supplier

Customer
Login internal
VALEXJMLPG
Member
Statistics
VALEXIM News
Thông tin đang cập nhật
Print
Thông báo CP Tháng 12!
Update: Thursday, 04/12/2008 14:39
Giá CP tháng 12:
                   PROPANE  : USD 340/MT
                   BUTANE    : USD 335/MT
CP = (PROBANE + BUTANE)/2 = USD 337.5/MT
News News
Thông báo CP Tháng 12!
Thông báo giá CP Tháng 3
Thông báo giá CP Tháng 1!
The news other
Tháng 4 giá gas tiếp ...
Thông báo giá CP tháng ...
Tháng 9 giá gas tiếp tục ...
Thông báo giá CP tháng ...
Không nên để kéo dài ...
Thông báo giá CP tháng ...
Tháng 8 giá gas tiếp ...
Partners
AGRIBANK  DongAnh branch
SOJITZ CO PTE.LTD BIDV Đông Anh 
SOJITZ CO PTE.LTD
VietcomBank Thành Công E1 CORPORATION  VietcomBank Thành Công  BAOSTEEL.LTD
Copyright © 2008 Van Loc Liquid Gas Business, Import and Export ,Jsc
Address: No. CN4 – Nguyen Khe Industrial Area– Nguyen Khe – Dong Anh – Ha Noi
Tel: (84 – 4) 968 1927 - Fax: (84 – 4) 968 2067 - E-mail: Valeximlpg@gmail.com